Print

Nõuded T-kategooria (traktor) mootorsõiduki juhi õpingute alustamiseks

Koolituskursusele võetakse õppima T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes:

1) omab tervisetõendit T-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega;

2) on koolituse alustamisel vähemalt 14,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki piiratud juhtimisõiguse taotlemisel;

3) on koolituse alustamisel vähemalt 17,5-aastane T-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemisel, mille täismass ei ületa 18 000 kg.

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse pikkus esmaõppes on vähemalt kuus nädalat.

T-kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse pikkus täiendõppes on vähemalt kolm nädalat.

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Erinevad võimalused T-kategooria juhtimisõiguse saamiseks:

*Esmaõppes: 50h teooriat ja 10h õppesõitu,

*B-kat. olemasolul: 25h teooriat ja 5h õppesõitu,

*C-, CE- või D-kategooria olemasolul: piisab juhtimisõiguse saamiseks Maanteeametis sõidueksami tegemisest. Sõidukit on võimalik rentida meilt.

T - kategooria mootorsõiduki juhi õppekava

T - kategooria mootorsõiduki juhi õppekava (B-kategooria baasil)