Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 11.09.2024 kell 10.00 2.10.2024 kell 10.00 4.12.2024 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

10.08.2024 kell 10.00

7.09.2024 kell 10.00

12.10.2024 kell 10.00

9.11.2024 kell 10.00

7.12.2024 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 5.08.2024 kell 18.00

16.09.2024 kell 18.00

28.10.2024 kell 18.00

9.12.2024 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 kell 18.00

2.10.2024 kell 18.00

4.12.2024 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 (e-õpe)

2.10.2024 (e-õpe)

4.12.2024 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 7.08.2024 (e-õpe)

2.10.2024 (e-õpe)

4.12.2024 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.08.2024 kell 9.00

25.10.2024 kell 9.00

20.12.2024 kell 9.00

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

ÕPPEKORRALDUS


Rakvere Autokool OÜ

Registrikood: 11687218

Õppeklass: Võidu 27, Rakvere

a/a EE502200221046469620 Swedbank

tarmo@e-autokool.ee; tel 515 2340

www.e-autokool.ee

 

Koolituste üldinfo ja koolitusluba:

Rakvere Autokool OÜ  pakub  A1-, A2-, A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja T-kategooria mootorsõidukijuhi kursuseid; veoauto- ja bussijuhi ametikoolitusi ja lõppastme koolitusi talviti.

Rakvere Autokool OÜ omab Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba nr 17 ja 327, majandustegevusteade nr 197657.

 

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad eesti keeles. Õppemeetodid: loeng, arutelu, sõidutunnid jms vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

 

Koolitusele vastuvõtt

 

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda ja täiendavat infot küsida saab e-posti teel tarmo@e-autokool.ee või Tarmo tel 515 2340.

 

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra ja koolitusele vastavate kriteeriumite alusel.

Rakvere Autokoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga registreerimislehel.

Õpilane kantakse nimekirja koolituse esimesel päeval registreerimislehe alusel.

 

Koolituse eest tasumine

Arve esitatakse esimese õppenädala jooksul e-posti teel. Koolituse eest tasumine toimub ülekandega või sularahas. Arve kuulub tasumisele vastavalt märgitud tähtajale (v.a Eesti Töötukassa kliendid).

Kui õpilasel puudub võimalus terve koolitussumma koheseks tasumiseks, siis on kaks varianti:

* õpilane tasub vähemalt 50% koolituse maksumusest esimese õppenädala jooksul. Ülejäänud osa koolituse maksumusest tuleb tasuda ühe kuu jooksul alates õppetöö algusest (hinnakiri http://www.e-autokool.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4)

* taodelda Liisi järelmaksu. http://www.e-autokool.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=20

Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamisel on mõjuv põhjus, saab liituda järgmise koolitusgrupiga.

Koolitajal on õigus muuta hinnakirja. Vastav teade pannakse üles 30 päeva enne hinnakirja muutust koduleheküjele www.e-autokool.ee

Makstud koolitustasu on eraisikust koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele § 26. Rakvere Autokool OÜ edastab koolitatavate ja koolitusarve tasujate andmed elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, seega ei pea õppija ise dokumente Maksu- ja Tolliametile esitama. Juhul, kui osaleja andmed ei kajastu mingil põhjusel eeltäidetud tuludeklaratsioonil, pöörduge täpsustamiseks meie poole (v.a A- ja B-kategooria).

Võlgnevuse korral on koolitajal õigus rakendada võlgnevuse summalt viivist 0,2% päevas ning õpilasel on kohustus viivis tasuda. Koolitajal on õigus võlgnevuse korral õpilasele koolituskursuse tunnistust mitte väljastada. Koolitajal on lisaks viivisele õigus anda arvete menetlemine edasi inkassosse või krediidijärelevalvet korraldavatele partneritele.

 

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolitajal on õigus õpilane koolituselt välja arvata ja mitte teostada tagasimakseid, kui õpilane katkestab koolituse või ei osale vähemalt ühe kalendrikuu vältel koolitusel.

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse läbimisel väljastatakse õppurile tunnistus ja koolituskursuse andmed esitatakse elektrooniliselt liiklusregistris. Tunnistuse väljastamise eelduseks on positiivselt sooritatud eksam/eksamid (täpsemalt kirjas õppekavades) ning koolitusarve tasumine.

 

Kvaliteedi tagamine

Õppekavad vastavad majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad" nõuetele. Rakvere Autokoolil on kehtiv koolitusluba.

Koolitajate kvalifikatsioon vastab riigikogu seadusele "Liiklusseadus" ja majandus- ja taristuministri määrusele "Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord".

Vastavalt regulatsioonidele, peab mootorsõidukijuhi õpetaja vastama järgmistele nõuetele:
1) olema vähemalt 21-aastane;
2) vastama kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele esitatud nõuetele kutseseaduse tähenduses;
3) omama kehtivat õpetatava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust vähemalt kolm aastat, välja arvatud AM-kategooria mootorsõiduki juhi õpetaja, kellel peab olema A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
4) vastama mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele;
5) ei tohi olla kehtivaid karistusi mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest seadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või mille eest juhtimisõigus on ära võetud;
6) ei tohi olla karistatud tahtlikult sooritatud kuriteo eest.

Meie koolitajatele on väljastatud mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendav tunnistus (õpetaja tunnistus).

Iga viie aasta tagant on õpetajal kohustus läbida täienduskoolitus, mille eesmärk on tagada õpetaja ametialane areng. Lisaks käiakse ka muudel erialastel koolitustel.

Sõiduõpe toimub nõuetele vastavate mootorsõidukitega ja teooriaõpe nõuetele vastavas õpperuumis, kaasaegsete videovahendite ja õppematerjalidega.

Riiklikku järelevalvet mootorsõidukijuhi koolituse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt volitatud asutusena Transpordiamet.

 

Tagasiside

Iga koolituse lõpus kogutakse osalejatelt tagasisidet. Tagasiside küsimustik saadetakse digitaalselt. Küsimustikus annavad õpilased hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks.

Kogutud tagasiside analüüsi tulemused on aluseks koolituste kvaliteedi tõstmisel.

Küsimustik avaneb siit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlnSFsBqJnBZwwC1pWjR3iXA5LC1-mwonZhJPl0lVJFRNAA/viewform

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com