Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 5.10.2023 kell 10.00

 

*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

7.10.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 30.10.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 4.10.2023 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 30.09.2023 kell 9.00

 

*Tõstukijuhi koolitus (Jõhvi)

algab 18.10.2023 kell 10.00

 

 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print

 

 

 

Teooriaõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes.

Pärast koolitust õpilane:

· teab ohte suurendavaid tegureid liikluses;

· mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi eeliseid;

· teab, millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine;

· tajub ja teab enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavaid nõrku külgi, ning oskab oma käitumises nendega arvestada;

· on rohkem motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste

liiklejatega arvestavalt.

Libedasõidu riskivältimise praktikum

Pärast koolitust õpilane:

· teab, kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;

· mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;

· mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival

asfaldil;

· mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekatete erinevusest on

pidurdusteekonna pikkus erinev;

· omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega

ning õige piki- ja külgvahega.

Sõiduõpe

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.

Pärast koolitust õpilane:

· omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud

käitumisharjumustest;

· on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

Pärast koolitust õpilane:

· omab realistlikku arusaama isiklikest, äkkolukorras toimetulekuks

vajalikest oskustest ja võimalustest;

· oskab äkkpidurdamist;

· teab ja oskab, kuidas kasutada takistusest ümberpõikamiseks vajalikke tehnikaid;

· oskab valida vastavalt tee olukorrale ja -trajektoorile erinevaid

pidurdamistehnikaid ja mõistab sõiduki juhitavust pidurdusprotsessi vältel;

· mõistab, et juhi võimalused äkkolukorras midagi ette võtta ohutuse taastamiseks on piiratud;

· on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com