Teated

Koolitused:

*Veoauto- ja
bussijuhi täiendkoolitus

(35h) algab
24.11.2018 kell 10.00

*Veoauto- ja
bussijuhi kiirendatud
ametikoolitus (70h) algab
27.10.2018 kell 10.00

*C-ja CE-kategooria
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
3.12.2018 kell 18.00

*D-kategooria (buss)
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
21.11.2018 kell 18.00

*T-kategooria (traktor)
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
19.12.2018 kell 18.00

*B-kategooria
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
18.12.2018 kell 18.00

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või
tarmo@e-autokool.ee

______________________
*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print
BUSSI- JA VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUS

 

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

 

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:
1) veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C-kategooria või C1-alamkategooria mootorsõiduki või CE- või C1E-kategooria autorongiga või
2) bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D-kategooria või D1-alamkategooria mootorsõiduki või DE- või D1E-kategooria autorongiga.

 

Autojuht, kellel on veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, peab läbima veoautojuhi või bussijuhi täienduskoolituse.

 

Täienduskoolitusele saab õppima asuda ka juht, kellele on antud D1-, D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1-, C1E-, C- või CE-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit.

 

AMETIKOOLITUSE MAHT:

Kiirendatud ametikoolitus –  140 õppetundi, millest 10 tundi on sõiduõpet.

Autojuhi täienduskoolituse maht on 35 õppetundi.

 

 

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan ja õppekava

Veoautojuhi täienduskoolituse tunniplaan ja õppekava

 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com