Teated

Kursused:

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 6.04.2023 kell 10.00


*Veoauto- ja bussijuhi (35h)

täienduskoolitus algab

8.04.2023 kell 10.00


*C- ja CE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 17.04.2023 kell 18.00

 

*T-kategooria (traktor)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 5.04.2023 kell 18.00

 

*D-kategooria (buss)

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 5.04.2023 kell 18.00


*BE-kategooria

mootorsõidukijuhi koolitus

algab 5.04.2023 (e-õpe)


*Tõstukijuhi koolitus

algab 22.04.2023 kell 9.00


 

 

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või

tarmo@e-autokool.ee

______________________

*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print
BUSSI- JA VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUS

 

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

 

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:
1) veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C-kategooria või C1-alamkategooria mootorsõiduki või CE- või C1E-kategooria autorongiga või
2) bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D-kategooria või D1-alamkategooria mootorsõiduki või DE- või D1E-kategooria autorongiga.

 

Autojuht, kellel on veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, peab läbima veoautojuhi või bussijuhi täienduskoolituse.

 

Täienduskoolitusele saab õppima asuda ka juht, kellele on antud D1- või D-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1- või C-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit.

 

 

AMETIKOOLITUSE MAHT:

Kiirendatud ametikoolitus –  140 õppetundi, millest 10 tundi on sõiduõpet.
Ametikoolitus lisapädevuse saamiseks - 35 õppetundi, millest 2,5 tundi on sõiduõpet (on läbinud kiirendatud ametikoolituse ja soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias).

Autojuhi täienduskoolituse maht on 35 õppetundi.

 

 

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan ja õppekava

Veoautojuhi täienduskoolituse tunniplaan ja õppekava

Veoautojuhi ametikoolituse õppekava ja tunniplaan lisapädevuse saamiseks


Bussijuhi ametikoolituse õppekava ja tunniplaan lisapädevuse saamiseks

Bussijuhi täiendukoolituse tunniplaan ja õppekava

Bussijuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan ja õppekava


 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com