Teated

Koolitused:

*Veoauto- ja bussijuhi
täienduskoolitus
(35h)
algab 9.11.2019 kell 10.00

*Veoauto- ja bussijuhi (140h)
kiirendatud ametikoolitus

algab 17.10.2019 kell 10.00

*C-ja CE-kategooria
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
18.11.2019 kell 18.00

*D-kategooria (buss)
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
23.10.2019 kell 18.00

*T-kategooria (traktor)
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
21.11.2019 kell 18.00

*B-kategooria
mootorsõidukijuhi
koolitus algab
19.11.2019 kell 18.00

Info ja registreerimine

tel. 5152340 või
tarmo@e-autokool.ee

______________________
*T-kategooria (traktor)
sõiduki rent eksamiks

Print
BUSSI- JA VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUS

 

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

 

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud:
1) veoautojuht veoseveol liiklusseaduse kohase C-kategooria või C1-alamkategooria mootorsõiduki või CE- või C1E-kategooria autorongiga või
2) bussijuht sõitjateveol liiklusseaduse kohase D-kategooria või D1-alamkategooria mootorsõiduki või DE- või D1E-kategooria autorongiga.

 

Autojuht, kellel on veoautojuhi ja bussijuhi pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal, peab läbima veoautojuhi või bussijuhi täienduskoolituse.

 

Täienduskoolitusele saab õppima asuda ka juht, kellele on antud D1- või D-kategooria juhiluba enne 2008. aasta 10. septembrit või C1- või C-kategooria juhiluba enne 2009. aasta 10. septembrit.

 

 

AMETIKOOLITUSE MAHT:

Kiirendatud ametikoolitus –  140 õppetundi, millest 10 tundi on sõiduõpet.

Autojuhi täienduskoolituse maht on 35 õppetundi.

 

 

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan ja õppekava

Veoautojuhi täienduskoolituse tunniplaan ja õppekava

Veoautojuhi ametikoolituse õppekava ja tunniplaan lisapädevuse saamiseks


Bussijuhi ametikoolituse õppekava ja tunniplaan lisapädevuse saamiseks

Bussijuhi täiendukoolituse tunniplaan ja õppekava

Bussijuhi kiirendatud ametikoolituse tunniplaan ja õppekava


 

 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com